ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

   
 
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศงบทดลองเดือนเมษายน 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานสรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2