กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล งานกิจการสภา- [ 23 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 236
 


 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 [ 29 ธ.ค. 2559 ]  
อ่าน: 188
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]  
อ่าน: 190
 


 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]  
อ่าน: 195
 
  (1)     2      3