กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ได้จัดทำแผนผังและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 102 ท่าน