กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 12.16 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 61 ท่าน