กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ได้จัดประชาคมตำบล เพื่อนำปัญหาและความต้องการของประชาคมในการประชาคมหมู่บ้านเมื่อระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2562 มาเพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในระดับตำบลต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 11.18 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย