กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาคมผู้ใช้น้ำตำบลอบทม  
 

เมื่อวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ได้จัดประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำเขตตำบลอบทม เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการน้ำคู-คลอง และหาแนวทางการดูแลรักษาคู-คลองอย่างยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 15.34 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย