กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการแปรญัติร่างข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 และขั้นลงมติการอนุมัติใช้ร่างข้อบัญญัติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13.46 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย