กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสันทนาการ   28 ก.พ. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศซึกษา 2562 ทีวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   12 ก.พ. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เพิ่มเติม)   29 ม.ค. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   27 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หลักราชการ 10 ประการ   3 มี.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง   3 มี.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยความรู้ เรื่องพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2581 (ฉบับที่2) พ.ศ.2561   6 ก.พ. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เรื่อง สิทธิของประชาชน ในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่อย่างทั่วถึง   30 ม.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   3 ม.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต   11 ธ.ค. 2561 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8