หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หลักราชการ 10 ประการ   3 มี.ค. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เพิ่มเติม)   29 ม.ค. 2562 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ อบต.อบทม   12 ก.ค. 2560 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี   30 ธ.ค. 2558 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   30 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   27 มี.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง   3 มี.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสันทนาการ   28 ก.พ. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศซึกษา 2562 ทีวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   12 ก.พ. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยความรู้ เรื่องพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2581 (ฉบับที่2) พ.ศ.2561   6 ก.พ. 2562 79
  (1)     2      3      4