หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

   
 
แผนจัดหาพัสดุ 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 104  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม [ 10 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอบทม [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 186  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 86  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) [ 30 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 276  
 
  (1)