กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

   
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอบทม [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 144  
 
แผนจัดหาพัสดุ 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 58  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) [ 30 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 181  
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปี 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)