กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบัญญัติงบรประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)