กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญัติงบรประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 72  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)